-Vi levererar mervärde.

Addnorden är ett företag som förser dig med kunniga och inspirerande managementkonsulter

Vi arbetar inom Affärsutveckling, vilket berör vision, mål, strategi, taktik och den operativa utvecklingsfasen med efterföljande analys. En klar strategi som bygger på att det finns en realiserbar affärsidé där man kan utveckla/skapa relationer med kunder och partner är själva grunden. 

Vi vill hjälpa dig att hitta lösningar på problem eller att se nya möjligheter och därmed skapa utveckling och tillväxt. 

"Om jag inte vet vart jag ska är risken att jag hamnar någon annanstans!" 

Vi kan även erbjuda stöd inom personlig utveckling/coaching med hjälp av Certifierad Internationell Coach.


Richard Nordén är ägare, entreprenör och affärsutvecklare för Addnorden. Han  har lång erfarenhet inom affärsutveckling på Managementnivå i mindre och medelstora bolag.